Teatteri Saaga

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

ASIAKAS- JA POTILASREKISTERI

Henkilötietolain 10§ ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Tmi Raaja

Yhteystiedot

Nummikatu 34

90100 Oulu

044 3186968

niina@teatterisaaga.fi

 

Yhteyshenkilö

Niina Aho

 

Rekisterin nimi

Hierontastudio Raajan yhdistetty asiakas- ja potilasrekisteri

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakas- ja potilasrekisteriä pidetään asiakkaan hoidon suunnitteluun, seurantaan ja laadun varmistamiseksi.

Potilasrekisterin ylläpitäminen on lainmukainen velvoite ja sen tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:

– Laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä,

– laki potilaan asemasta ja oikeuksista,

– terveydenhuoltolaki,

– sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista ja

– laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.

Rekisteriin liitetään Hierontastudio Raajan ajanvarausrekisterin tietoja.

 

Rekisterin tietosisältö

Potilasrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, harrastukset, työ, terveydentila, sairaudet, vammat, säännölliset lääkitykset, käyntitiedot ja potilaan hoidon kannalta välttämättömiä tietoja.

 

Tietolähteet

Tietolähteinä käytetään asiakkaan itse antamiaan tietoja.

 

Tietojen luovutus ja siirto

Potilasrekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Jos asiakaasta ei ole kirjattuna potilastietoja, säilytetään tietoja kirjaamisen jälkeen 12 vuotta. Potilastietoja säilytetään 12 vuotta kirjattavan kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä jos kuolemasta ei ole tietoa.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille ja muille, joilla on lakisääteinen oikeus saada tietoja potilasrekisteristä. Lisäksi potilaan (tai hänen laillisen edustajansa) luvalla voidaan tietoja luovuttaa myös muualle, esim. potilaan hoitavalle lääkärille.

Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja potilasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Potilas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä.

Tietoja ei tallenneta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojaus

Potilasrekisteri täyttää tietoturvan osalta EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Rekisteriin on käyttöoikeus vain Hierontastudio Raajan palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

Manuaalista rekisteriä säilytetään Hierontastudio Raajan lukituissa tiloissa ja henkilökunnan valvonnassa.

Rekisteriseloste päivitetty 20.05.2018